Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):223-229
Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları
M Emül, M Dalkıran, S Uzunoğlu, M Tosun, A Duran, R Yavuz, M Uğur
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İstanbul
Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerinin en başarılılarını psikiyatri alanına yönlendirmek giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin psikiyatri asistanlığı üzerine tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan son sınıf tıp fakültesi öğrencileri alınmıştır. Öğrencilere, branş tercihlerinde nelerin etkili olduğunu ve psikiyatri asistanlığına bakışlarını araştıran bir anket formu verilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya 137 tıp fakültesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %18.2'si psikiyatriyi en çekici üç uzmanlık dalına, %16?sı ise en itici üç dal içine yerleştirmişlerdir. Psikiyatriyi prestijli bulan yalnızca bir kişi olmuştur. Uzmanlık seçimlerinde 'i yi para tercih nedenidir?? diyenlerin oranı %50.3?tür. Çalışmaya katılanların %75.9?u çalışılacak bölgenin coğrafi özelliklerinin de önemli olduğunu belirtmişlerdir. ?Kişi psikiyatriyi kariyer olarak tercih edecekse, çalışacağı yerin büyük şehirde olması gerektiğine? düşünenlerin oranı ise %69.3 olarak bulundu. Uzmanlık tercihinde hastalarının tedaviden yarar görebildiğine inanmayı önemli bulanların oranı %81.8 idi.

Sonuç: Tıp öğrencilerinin yaşamlarında kalite açısından kontrol edebilecekleri, prestijli özelliklere sahip uzmanlıklara önem verdikleri görülmektedir. Ancak, uzmanlık tercihlerinde bunların tek başına belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır.
The attitudes towards psychiatry residency in medical students who are preparing for the medical specialty examination
Objective: The recruitment of top medical students to the field of psychiatry is a growing concern. In this
study, to investigate the attitudes of medical students towards psychiatry residency was aimed.
Method: Forty-two nurses working at daytime and 45 nurses working at the night shift were evaluated with
Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) and Short Form 36 (SF-36) for assessing general psychiatric symptoms
and quality of life.
Results: One hundred thirty seven medical students participated to the study. 18.2% of the participants
have placed psychiatry among the most interesting three specialties, and 16% of them, among the less
three attractive specialties. There was only one student who found psychiatry prestigious. The proportion
of the students who had thought that money was a reason for preference was 50.3% and 75.9% of them
reported that geographic features are important on their preference. The proportion of students who
believed that 's omeone who prefer psychiatry as a career, should live in developed cities? was 69.3%.
The proportion of students ?believing that improvement of patients after the treatment is important in
choosing a specialty? was 81.8%.
Conclusion: It was observed that the importance of specialties which have controllable, prestigious
features for their life quality have been increasing among medical students. However, these features were
not the only determinants in their preference of specialty.