Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):288-292
İzole beyin sapı tüberkülomu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
DH Ertem, ND Aslan, Y Altunkaynak, DS Yıldız, S Baybaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Tüberküloz vakalarının yaklaşık % 5-10'unda beyin ve sinir sistemi tutulumu görülür. Hematojen yayılıma bağlı merkezi sinir sisteminin tutulduğu tüberküloz nadir değildir. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi menenjit, soliter tüberkülom, apse, infarkt veya milier parankimal hastalık olarak karşımıza çıkabilir. Bu olgu sunumunda, izole pontin tüberkülomu nedeniyle takip ettiğimiz, genital tüberküloz eştanılı 17 yaşındaki kadın hasta literatür verileri eşliğinde tartışılmıştır.
Isolated brain stem tuberculoma: a case report and review of the literature

Approximately 5 to 10% of tuberculosis cases involve brain and central nervous system. Tuberculosis
involving central nervous system (CNS) due to haematogenous spread is not a rare entity. CNS
manifestations may be meningitis, solitary tuberculomas, abscess, infarct or milier parenchymal disease.
In this case report, we discuss a 17- [year]- old female with isolated pontin tuberculoma and comorbidity of
genital tuberculosis and review the literature.