Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 1
Derleme
1. İntihar Davranışının Nörobiyolojisi
M Aydın, Y Hacımusalar, Ç Hocaoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):1-23
ÖZET
TAM METİN
2. Zihin Kuramı: Gelişimi, Nörobiyoloji, İlişkili Alanlar veNörogelişimsel Bozukluklar
B Şahin, A Bozkurt, MB Usta, M Aydın, C Çobanoğlu, K Karabekiroğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):24-41
ÖZET
TAM METİN
3. Major Depresif Bozuklukta Zihin Kuramı
B Şencan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):42-54
ÖZET
TAM METİN
4. Ruhsal Hastalıktan İyileşmeye Kültürel Etki
MO Çam, M Uğuryol
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):55-64
ÖZET
TAM METİN
5. Güncel Bir Paradigma: Yazılı Duygusal Dışavurum
D Acar, G Dirik
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):65-79
ÖZET
TAM METİN
6. Çalışma Yaşamından Okula: Okul Tükenmişliğine Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar
Z Çam, S Öğülmüş
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):80-99
ÖZET
TAM METİN
7. Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi: Bir Uygulama Örneği
E Akgün, GK Benli
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):100-111
ÖZET
TAM METİN
8. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygusal Zeka
GY Kaypaklı, L Tamam
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):112-119
ÖZET
TAM METİN
9. Kronik Ruhsal Bozukluklarda Ruhsal Eğitim ve İş Uygulamaları
ND Turan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):120-128
ÖZET
TAM METİN
10. Dehşet Yönetimi Kuramı Çerçevesinde Benlik Saygısıve Bağlanmanın Rolü
V Koç, G Kafa
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2019; 11(1):129-139
ÖZET
TAM METİN