Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(1):120-128
Kronik Ruhsal Bozukluklarda Ruhsal Eğitim ve İş Uygulamaları
ND Turan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara,
Toplumun, sosyal kimlik açısından damgaladığı, ötekileştirdiği kronik ruhsal bozukluğa sahip bireylerin yaşadıkları güçlükler arasında yer alan işsizlik önemli bir sorundur. Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin hayatlarında bir uğraşın ve düzenli bir işin olması ise, toplumdaki işlevselliklerinin artması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda bu derlemede, toplum tarafından damgalanarak, giydirilmiş bir kimliğe sahip olan kronik ruhsal bozukluğu olan hastalar “sosyal kimlik kuramı” açısından irdelenmiştir.
Psychoeducation and Work Practices in Chronic Mental Disorders
The unemployment, one of the difficulties faced by individuals with the chronic mental disorder who are stigmatized and marginalized by the society in terms of social identity, is an important problem. Providing occupation and a regular job for individuals with chronic mental disorders has a great importance in terms of increasing their functionality in the society. In this context, patients with chronic mental disorder, who are stigmatized and identified by the society, are examined in this review, in terms of "social identity theory".