Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(1):24-41
Zihin Kuramı: Gelişimi, Nörobiyoloji, İlişkili Alanlar veNörogelişimsel Bozukluklar
B Şahin, A Bozkurt, MB Usta, M Aydın, C Çobanoğlu, K Karabekiroğlu
Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır
Zihin kuramı son kırk yılda yapılan klinik çalışmalarla psikiyatrideki önemi ortaya konulan bir sosyal biliş becerisidir. Zihin kuramı becerisi başkalarının zihinsel durumlarını ve duygularını fark edebilme yeteneği olarak sosyal bir canlı olan insanın sosyal işlevselliğinde etkili ve gerekli bir beceri olarak görülmektedir. Hayatın özellikle ilk altı yılında pek çok ilişkili alanla birlikte temeli atılan bu becerinin, ayna nöronlarla başlayan ve limbik paralimbik yapılar, prefrontal korteks gibi pek çok nörobiyolojik temelle ilgili bulguları bu beceriyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Zihin kuramı gelişimi ile ilişkili alanlar zihin kuramı beceri ve bozulmalarını daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. İlk psikopatoloji çalışmaları otizmli çocuklarda yapılmakla birlikte nörogelişimsel bozukluklar tanı kümesinde zihin kuramı becerileri ile ilgili çalışmalar giderek ilgi çekici olmaktadır. Bu derlemede zihin kuramı gelişimi, nörobiyolojik temeli ve ilişkili olduğu alanlar anlatılacak ve zihin kuramının psikopatoloji ile ilişkisi incelenecektir.
Theory of Mind: Development, Neurobiology, Related Areasand Neurodevelopmental Disorders
Theory of mind is a social cognition skills demonstrated its importance in the last forty years with psychiatric clinical trials. Theory of mind is seen as an effective and necessary skill in the social functioning of human who is a social creature as the ability to recognize the mental states and emotions of others. In the first six years of life, theory of mind has been associated with many fields. Findings related to many neurobiological bases, such as limbic-paralimbic structures, prefrontal cortex, which start with mirror neurons, help this sense of meaning. Areas associated with theory of mind development provide better understanding of theory of mind skills and deficits, the first psychopathology studies have been carried out in children with autism, and the studies about theory of mind skills in the diagnosis of neurodevelopmental disorders are becoming more and more interesting. In this review, theory of mind development, neurobiological basis and related areas will be explained and the relation of theory of mind with psychopathology will be examined.