Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4
Araştırma
1. Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyetini Koruma Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi
ÖG Odabaş, T İlhan, K Kılıçer
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):341-359
ÖZET
TAM METİN
2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Dürtüsellik Düzeyleri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki
ZS Topbaş, A Karakay
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):360-369
ÖZET
TAM METİN
3. Egzersiz Yapan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığı ve Benlik Saygısı
H Katra
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):370-378
ÖZET
TAM METİN
4. Dijital Bağımlılık ve FoMo, Kişilik Faktörleri ve Mutluluk ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri İle Bir Uygulama
HS Keçeci, EK Özyirmidokuz, L Özbakır
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):379-394
ÖZET
TAM METİN
5. COVID-19 Pandemi Kısıtlamalarının Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi
İ Fidancı, H Aksoy, DY Taci, DA Başer, M Cankurtaran
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):395-402
ÖZET
TAM METİN
6. Denetimli Serbestlik Polikliniğine Başvuran Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Bireylerde İntihar Davranışı
K Uğur, L Tamam, ME Demirkol, S Yıldız, F Kartal, A Kazğan, H Polat
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):403-412
ÖZET
TAM METİN
7. Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve İntihar Düşüncesi
İE Çiçek
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):413-420
ÖZET
TAM METİN
8. COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Problemli İnternet Kullanımı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
A Özüdoğru, Ö Baltacı, MS Dalakçı, ÖF Akbulut
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):421-431
ÖZET
TAM METİN
9. Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
M Topcu, S Zorlu
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):432-446
ÖZET
TAM METİN
10. COVİD-19 Sürecinde Çocukların Oyun Bağımlılığı Düzeylerinin Uyku ve Akademik Başarılarına Etkisi
YS Dağ, YÖ Yayan, EH Yayan
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):447-454
ÖZET
TAM METİN
11. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarında Karşılaşılan Davranış Sorunları
FK Yılmaz, M Ergelen, R Bilici, G Akülker
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):455-464
ÖZET
TAM METİN
12. Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve İnternet Bağımlılığı
YS Efe, E Erdem, B Vural
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):465-473
ÖZET
TAM METİN
13. COVID-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Algılanan Stres ve Nomofobi
MA Terzioğlu, TT Uğurlu
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):474-482
ÖZET
TAM METİN
Derleme
14. Alkol Tüketimine Bağlı Acil Servise Başvuran Hastalar ve Cerrahi Boyutu
A Gül, D Aygin
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(4):483-491
ÖZET
TAM METİN