Dergi Ara >>
Araştırma
1. Siber Zorbalık Motivasyonları ve Ergenler Arasında AhlakiAyrılma Siber Zorbalar: Aracılık Rollerininin İncelenmesi
A Abdelaliem
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Video Oyun Bağımlılığının Çocukluk Travmaları ve DuyguDüzenleme Problemleri ile İlişkisi
N Elkin, O Kılınçel
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):14-20
ÖZET
TAM METİN
3. Sanayi Bölgesinde Çalışan Türk Kadın İşçilerin RuhsalDurumları ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Kızılkaya, N Kırağ, D Beydağ
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):21-31
ÖZET
TAM METİN
4. Omuz Sıkışma Sendromuna Bağlı Omuz Ağrısı Olan Hastalarda; Psikopatolojinin Yaşam Kalitesi ve Engellilik Üzerine Etkisi
A Küçükalp, Ç Turan
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):32-40
ÖZET
TAM METİN
5. Pandemi Sürecinde Bireylerin Koronavirüs Korkusu ile Hijyen Davranışları Arasındaki İlişki: Öğrenci Velileri Üzerinde Bir Araştırma
İ Kıran Morkoç, C Sezer
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):41-50
ÖZET
TAM METİN
6. Hemşirelerin Psikiyatri Kliniklerinde Tedavi Gören Hastaların Metabolik Sendrom Risklerini Değerlendirmeye Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi
E Babaoğlu, Y Ayar
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):51-61
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ve SosyalBaskınlık Yönelimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
MC Birkök, S Tatoğlu
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):62-68
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Rasyonellik ve Dindarlık Arasındaki Uyuşmazlıkla Başa Çıkma:İslam Psikolojisinde Dengeleme Modelinin Analizi
J Arroisi, MK Muslih, N Inayah
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):69-75
ÖZET
TAM METİN
9. Klinik ve Evde Bakımda Uygulanabilecek Yaşlı Bakım Modelleri
E Babaoğlu
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):76-83
ÖZET
TAM METİN
10. “Sosyal Medya Bağımlılığı” ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi: Bir Bibliyometrik Analiz
EV Balcı, S Tiryaki, M Karakuş
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2024; 6(1):84-92
ÖZET
TAM METİN