Dergi Ara >>
Yıl:2024; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; 2024;6(1):1-13
Siber Zorbalık Motivasyonları ve Ergenler Arasında AhlakiAyrılma Siber Zorbalar: Aracılık Rollerininin İncelenmesi
A Abdelaliem
Qassim University,Suudi Arabistan
Çalışma, siber zorbalığa maruz kalmış ergenleri siber zorbalık yapmaya iten faktörleri ve motivasyonları belirlemeyi ve siber zorbalık, ahlaki kopukluk ve zorbalık motivasyonları arasındaki karşılıklı ilişkileri gösteren bir model geliştirmeyi amaçlamıştır. Birincil araştırma örneklemi, Suudi Arabistan Krallığı'ndaki orta okullardaki 804 ergenden Oluşmaktadır; Yaşları 16,6 ile 19,5 arasında değişen 302 ergen siber zorba olarak tanımlandı (Ort= 18,9, S.D= 1,6). Bu örnek, e-posta ve çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla elektronik bir bağlantı dağıtılarak elde edilmiştir. Çalışma araçları Siber Zorbalık Anketi (CBQ- Zorbalık Ölçeği), Siber Zorbalık Ahlaki kopukluk Ölçeği ve Siber Zorbalık Motivasyonları Ölçeğidir. Çalışmanın bulguları, güç ve ideolojinin siber zorbalık davranışının en önemli nedenleri olduğunu ve siber zorbalar açısından en önemli nedenler olduğunu, bunu araçsal, eğlence, sadizm, dış etkenler, intikam ve son olarak da ahlaki çözülmenin izlediğini göstermektedir. Erkeklerin lehine olan belirli siber zorbalık faktörlerinde erkekler ve kadınlar arasında farklılıklar Bulunmaktadır. EEk olarak, bulgular, siber zorbalık motivasyonlarının ve ahlaki kopukluğun, siber zorbalık davranışını olumlu yönde öngördüğünü ortaya koymuştur. Yapıcı modelleme kullanılarak, bazı değişkenlerin (güç ve ahlaki kopukluk) diğer değişkenlerin (araçsal, ideoloji, intikam, eğlence ve sadizm) siber zorbalık davranışı üzerindeki etkisinde aracılık eden rolü doğrulanmıştır, ayrıca, araçsallık, ideoloji ve intikam değişkenlerinin siber zorbalık üzerindeki doğrudan etkileri de vardır.
Cyberbullying Motivations and MoralDisengagement among Adolescent Cyberbullies:Exploring the Mediating Roles
The study aimed to identify the factors and motivations that lead cyberbullied adolescents to engage in cyberbullying and to develop a model illustrating the interrelationships between cyberbullying, moral disengagement, and bullying motivations. The primary research sample consisted of 804 adolescents in secondary schools in the Kingdom of Saudi Arabia; 302 adolescents were identified as cyberbullies, ranging in age from 16.6 to 19.5 years (M= 18.9, S.D= 1.6). This sample was obtained by distributing an electronic link via e-mail and various social media platforms. The tools of study are Cyberbullying Questionnaire (CBQ- bully) (Calvete et al., 2010), Cyberbullying Moral Disengagement Scale (Bussey & Fitzpatrick, 2014) and Cyberbullying Motivations Scale (Megawer & Rabi', In press). The findings of the study indicate that power and ideology are the most significant causes of cyberbullying behavior and the most significant from the perspective of cyberbullies, followed by instrumental, amusement, sadism, external factors, revenge, and finally moral disengagement. There are differences between males and females in certain cyberbullying factors that favor males. In addition, the findings revealed that cyberbullying motivations and moral disengagement positively predict cyberbullying behavior, and through the use of constructive modeling, the mediating role of some variables (Power and moral disengagement) was confirmed in the impact of other variables (Instrumental, ideology, revenge, amusement, and sadism) on cyberbullying behavior. The study aimed to identify the factors and motivations that lead cyberbullied adolescents to engage in cyberbullying and to develop a model illustrating the interrelationships between cyberbullying, moral disengagement, and bullying motivations. The primary research sample consisted of 804 adolescents in secondary schools in the Kingdom of Saudi Arabia; 302 adolescents were identified as cyberbullies, ranging in age from 16.6 to 19.5 years (M= 18.9, S.D= 1.6). This sample was obtained by distributing an electronic link via e-mail and various social media platforms. The tools of study are Cyberbullying Questionnaire (CBQ- bully) (Calvete et al., 2010), Cyberbullying Moral Disengagement Scale (Bussey & Fitzpatrick, 2014) and Cyberbullying Motivations Scale (Megawer & Rabi', In press). The findings of the study indicate that power and ideology are the most significant causes of cyberbullying behavior and the most significant from the perspective of cyberbullies, followed by instrumental, amusement, sadism, external factors, revenge, and finally moral disengagement. There are differences between males and females in certain cyberbullying factors that favor males. In addition, the findings revealed that cyberbullying motivations and moral disengagement positively predict cyberbullying behavior, and through the use of constructive modeling, the mediating role of some variables (Power and moral disengagement) was confirmed in the impact of other variables (Instrumental, ideology, revenge, amusement, and sadism) on cyberbullying behavior.

http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-white-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-ostrich-vein-6108-black-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-dark-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-green-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-wallet-camel-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-green-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-32cm-togo-leather-6108-electric-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-pink-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-croco-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-dark-blue-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-h-wallet-royal-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-electric-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-grey-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-elephant-grey.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-wallet-togo-leather-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-herbag-31cm-burgundy-canvas-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-blue-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-30cm-birkin-bag-togo-leather-with-strap-light-pink-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-wallet-togo-leather-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-rose-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-jige-clutch-29cm-croco-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-red-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-in-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-picotin-lock-togo-leather-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-green-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-25cm-handbag-6068-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbag-yellow-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-orange-golden.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-camel-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-gold-light-coffee.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-28cm-bag-togo-leather-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-small-31cm-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-handbag-large-36cm-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbag-burgundy-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-dark-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-light-coffee-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-so-kelly-28cm-togo-leather-shoulder-bag-hot-pink-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-30cm-togo-leather-handbags-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-white.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-leather-handbag-black-hot-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-brown-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-wallet-togo-leather-rose.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bi-fold-wallet-h006-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-epsom-leather-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-togo-leather-handbags-black-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-men-h-belt-138-silver-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-black.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-epsom-leather-jige-clutch-29cm-brown.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-bolide-31cm-togo-leather-orange-bag.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-wallet-h005-h-red.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-medor-clutch-29cm-croco-burgundy.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-crocodile-leather-handbag-grey-white-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-red-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-dark-khaki-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-garden-party-36cm-canvas-handbag-yellow.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-calf-leather-8616-handbag-cherry-pink.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-kelly-cut-31cm-epsom-leather-clutch-orange.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-lindy-30cm-handbag-orange-silver.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-blue.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-handbag-crocodile-leather-green-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-kelly-22cm-epsom-leather-yellow-silver-with-chain-strap.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-camel.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-bag-23cm-togo-leather-black-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-mini-evelyne-tpm-bag-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-dogon-wallet-togo-leather-h001-green.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-birkin-35cm-cattle-skin-vein-handbags-blue-gold.html http://www.simplehandbaga.com/hermes-constance-23cm-togo-leather-orange-silver.html