Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2012; Cilt: 22; Sayı: 4
Editörden
1. Monoamin oksidaz inhibitörleri ve nöroprotektif mekanizmalar
GB Baker, D Matveychuk, EM MacKenzie, SM Dursun, DD Mousseau
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):293-296
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Bipolar bozuklukta lateralizasyonun motor ve mental hıza etkisi
MI Atagun, OD Balaban, D Yesilbas, C Keskinkilic, C Evren
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):297-306
ÖZET
TAM METİN
3. Biyoeşdeğerlik çalışmalarında aykırı değerlerin incelenmesi
D Karasoy, G Daghan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):307-312
ÖZET
TAM METİN
4. Evaluation of the incidence of leukopenia and agranulocytosis in patients receiving combined clozapine and other antipsychotics
A Akpinar, O Salis
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):313-319
ÖZET
TAM METİN
5. Lityum monoterapisi alan bipolar bozukluk hastalarında metabolik sendrom parametrelerinin yaygınlığı
A Genc, T Kalelioglu, A Tasdemir, ES Genc, I Ozver, D Yesilba, K Altinbas, Erhan Kurt
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):320-324
ÖZET
TAM METİN
6. Ferritinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda kısa süreli tedaviye cevap üzerine etkisi
P Oner, O Oner, E Cop, KM Munir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):325-331
ÖZET
TAM METİN
7. Depresif Bozukluğu olan orta yaşlı hastalarda saat çizme testinin kognitif durumu değerlendirmek için bir tarama testi olarak kullanılması
UG Ozer, FO Orhan, M Celik, HC Ekerbicer, MF Karaaslan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):332-339
ÖZET
TAM METİN
8. Kısa Öz-Kontrol Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi
M Nebioglu, N Konuk, S Akbaba, Y Eroglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):340-351
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Uzatılmış salınımlı ketiapin kullanımında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu
F Akyuz, S Oflaz, C Ustun, GE Karlidag, I Demirel
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):352-354
ÖZET
TAM METİN
10. Yüksek doz paroksetinin yol açtığı normal serum prolaktin düzeyli galaktore
S Sertcelik, B Bakim, O Karamustafalioglu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):355-356
ÖZET
TAM METİN
11. Fridereich ataksisindeki psikozun tedavisinde ketiapin
S Oruc, G Gulseren, OY Kusbeci, M Yaman, O Gecici
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):357-358
ÖZET
TAM METİN
12. Antidepresan tedavi ile birlikte bitkisel tedavi (peganum harmala) kullanımı sonucu gelişen serotonin sendromu olgusu
B Bakim, S Sertcelik, O Tankaya
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):359-361
ÖZET
TAM METİN
13. Olanzapin kullanımına bağlı saç dökülmesi: Bir olgu sunumu
M Kuloglu, S Korkmaz, N Kilic, S Saglam, MG Gurok, M Atmaca
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):362-365
ÖZET
TAM METİN
Derleme
14. RNA interferansı: Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde yeni bir umut
EE Kocak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012; 22(4):366-374
ÖZET
TAM METİN