Dergi Ara >>
Olgu Sunumu
1. Aspergerli Ergenlere Yönelik Okul Rehberlik Hizmetleri: İki Olgu Sunumu
NK Özdemir,L Vural
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):1-12
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları
F Kardaş, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):13-24
ÖZET
TAM METİN
3. Karakter Güçleri ve Erdemli Oluş: Güçlü Yanlara-Dayalı Psikolojik Danışma ve Değerler Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım
ÖF Kabakçı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):25-40
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma: Vaka Çalışması
A Saraç, Z Erkan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):41-50
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Benlik Saygısı ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Doğrudan ve Dolaylı Rolü
Ş Kapıkıran, M Yaşar, NA Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):51-64
ÖZET
TAM METİN
6. Türkiye’de Kendini Toparlama Gücü Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
Ş Işık
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):65-76
ÖZET
TAM METİN
7. Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Ö Ulaş, İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):77-90
ÖZET
TAM METİN
8. Okul Reddi Değerlendirme Ölçeği Çocuk Formu’nun Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ü Kayacı, S Kaynak, A Kan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):91-100
ÖZET
TAM METİN
9. Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü
ZA Sünbül, SS Güçray
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):101-114
ÖZET
TAM METİN
10. Grupla Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Empati ve DuyguFarkındalığı Düzeylerine Etkisi
E Çıplak, M Atıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 6(45):115-127
ÖZET
TAM METİN