Dergi Ara >>
Araştırma
1. Psikolojik Gereksinimlerin Doyumu ve Duygu Gereksinimi: Özgün Benliğin Aracılık Rolü
NA Kapıkıran
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü
M Şahin, SV Sarı, S Duman, U Kerimoğlu, T Kocaman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):11-20
ÖZET
TAM METİN
3. Stres, Umutsuzluk, ve Annelerin Öğrenilmiş Çaresizliğinin Ergenlerin Öğrenilmiş Çaresizliğini Yordama Düzeyleri
GB Çevik, HM Gündoğdu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):21-34
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal Destek, Başa Çıkma ve İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler
A Malkoç, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):35-43
ÖZET
TAM METİN
5. Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması
Y Soylu, DY Kağnıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):44-54
ÖZET
TAM METİN
6. Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli’nin Etkililiğinin İncelenmesi
B Meydan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):55-68
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordaması
A Saraç, Z Hamamcı, S Güçray
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):69-81
ÖZET
TAM METİN
8. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlarının Yordayıcıları
BŞ Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):82-94
ÖZET
TAM METİN
9. Sosyal Problem Çözme Beceri Eğitiminin Annelerin Sosyal Problem Çözme ve Çocuk İlişkisine Etkisi
K Cartıllı, A Bedel
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):95-105
ÖZET
TAM METİN
10. Eşli Ruminasyon Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Bugay, ÖE Baker
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):106-114
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Çocukla Psikolojik Danışmada Metaforik Süreç
Ö Karaırmak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):115-127
ÖZET
TAM METİN
12. Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Bir Risk Alanı: Sınır Aşımları
YSÜ Özçetin, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):128-136
ÖZET
TAM METİN
13. Okul Psikolojik Danışmasında Liderlik Araştırmaları İçin Yeni Bir Analitik Çerçeve: Dağıtımcı Liderlik
A Köse
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(43):137-146
ÖZET
TAM METİN