Dergi Ara >>
Araştırma
1. Zor Zamanlarda Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modelinin Kullanılması
SG Niles, HJ Yoon, E Balın, NE Amundsun
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):101-108
ÖZET
TAM METİN
2. Yaşam Amaçlarının ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü
T İlhan, Y Özbay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):109-118
ÖZET
TAM METİN
3. Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma: Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık mı?
A Eryılmaz, L Ercan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):119-127
ÖZET
TAM METİN
4. Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
AU Baş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):128-136
ÖZET
TAM METİN
5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları, Yeterlilik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları
N Topkaya, ZH Sümer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):139-151
ÖZET
TAM METİN
6. Psı̇kolojı̇k Danışman Adaylarının Yardım Etme Stı̇llerı̇
A Arıcıoğlu, FK Owen
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):153-160
ÖZET
TAM METİN
7. Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk, Çevresel Güvenlik ve Okul İklimi Algısı
EÇ Yıldız, ZH Sümer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):161-171
ÖZET
TAM METİN
8. Temel Empati Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ç Topçu, ÖE Baker, YÇ Aydın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010; 4(34):174-182
ÖZET
TAM METİN