Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):101-108
Zor Zamanlarda Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modelinin Kullanılması
SG Niles, HJ Yoon, E Balın, NE Amundsun
Pennsylvania State University, USA
Zor Zamanlarda Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modelinin Kullanılması: Bu makale, küresel düzeyde yaşanan ekonomik kriz ve değişen çalışma koşullarının ve eğilimlerinin sonucunda bireylerin daha belirsiz bir iş dünyasında karşılaşacakları güçlükler ve planladıkları ya da planlanmadıkları fırsatlar karşısında kendi kariyerlerini yönetme süreçlerini destekleyecek bir model olan Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Modelini (UOKGM) sunmaktadır. UOKGM, kariyer gelişimi sırasında yaşanan geçiş ve değişimlere uyum sağlama becerisinin gerekliliğine dayanır. Bireylerin hem kendileri hem de koşulları ile ilgili değişimlere ve yeni bilgilere yapıcı bir şekilde yaklaşmaları ve bunları stratejik kariyer adımlarına dönüştürmeleri, etkili bir kariyer gelişimi yönetimine olanak sağlar. UOKGM’de kişisel ve mesleki farkındalığın yaşam boyu takip edilmesinin önemi vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra bu süreçte gerekli olan umut, kendini ortaya koyma, benlik netliği, öngörü, hedef belirleme/planlama ve uygulama/uyum sağlama gibi temel tutum ve davranışlar da açıklanmıştır Umut, bireyin kendi kariyerinin yönetimini eline alma iradesini, çok yönlü düşünme yetkinliğini ve hedeflerini biraraya getirirken, kendisini tanıma ve anlama süreci gelecekteki olası kariyer seçeneklerini belirlemesini, hedeflerini belirginleştirmesini, planlarını uygulayıp değişimlere ayak uydurmasını sağlayan bir yaşam boyu süreci başlatır. Makalede modelin uygulanışı Türkiye’den bir vaka çalışması ile anlatılmıştır. Ayrıca umut, kendini ortaya koyma, benlik netliği, öngörü, hedef belirleme/planlama ve uygulama/uyum sağlama olma üzere toplam altı temel UOKGM yetkinliği üzerinden umutluluk derecesini ölçen Kariyer Akışı Ölçeği (CFI; Niles, Yoon, & Amundson, 2010)’nin kullanımı ve yorumlanması da sunulmuştur. Vaka tartışması, danışmanlık sürecinin basamaklarını tüm yetkinliklere ve danışanın ihtiyaçlarına karşılık gelebilecek danşmanlık stratejilerine yer vererek yapılandırılmıştır.
Using A Hope-Centered Model Of Career Development in Challenging Times
This article presents the use of Hope-Centered Model of Career Development (HCMCD; Niles, Amundson, & Neault, 2010) to promote the career self-management of individuals as they encounter challenges and opportunities (both planned and unplanned) across the lifespan in a less predictable, stable world of work due to the recent global economic crises and changing employment trends. HCMCD is based on the essentiality of developing career adaptability that refers to a capacity to respond effectively to new information about oneself and/or one’s changing situations and to transform these into strategic career behavior, which leads to effective and satisfying career self-management. The authors emphasize that HCMCD can reinforce individuals’ need for vigilance with regard to maintaining self and occupational awareness. Accordingly, they describe the important attitudes and behaviors needed in this life-long process: a) hope, b) self-reflection, c) self-clarity, d) visioning, e) goal setting/planning, and f) implementing/adapting (Niles, Amundson & Neault, 2010). In HCMCD, hope incorporates agency thinking, pathways thinking, and goals, while self-reflection and self-clarity initiate a process to vision future career possibilities, set goals, implement plans, and adapt to new roles required. The authors describe the application of HCMCD with a case study from Turkey. They introduce and utilize The Career Flow Index (CFI; Niles, Yoon, & Amundson, 2010), which assesses degree of hope through specifically measuring the six hope-centered career development competencies. Finally, the case discussion illustrates the counseling process by explaining each competency step and offering related counseling intervention strategies according to the unique circumstances and needs of the client.