Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 4; Sayı: 34>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 2010;4(34):153-160
Psı̇kolojı̇k Danışman Adaylarının Yardım Etme Stı̇llerı̇
A Arıcıoğlu, FK Owen
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Bu araştırmada, psikolojik danışma ve rehberlik dördüncü sınıf öğrencilerinin duyusal motor, somut/durumsal, soyut ve diyalektik/sistemik olarak gruplanan bilişsel stiller/ yardım etme stillerinden hangilerini tercih ettikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada psikolojik danışman adaylarının tercih ettikleri bilişsel stil ile cinsiyetleri, lisans eğitiminde en fazla üzerinde durulan yaklaşım, rahat uygulayabileceklerini düşündükleri yaklaşımlar ve kendilerini yakın hissettikleri müdahale yöntemleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, Barrio, Myers ve Sweeney (2006) tarafından geliştirilen, yazarlar (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Tercih Edilen Bilişsel Stiller Envanteri (TEBSE) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2007–2008 öğretim yılı güz döneminde 19 farklı üniversitede Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında öğrenim gören 713 (397 kız ve 316 erkek) dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Psikolojik danışma ve rehberlik dördüncü sınıf öğrencilerinde kızların diyalektik- sistemik stili ve somut durumsal stili erkeklerden daha fazla kullandıkları görülmektedir. Yakın hissedilen müdahale yöntemleri- iki olarak tanımlanan, somut hikâye, güvengenlik kullanan psikolojik danışman adaylarının somut/durumsal, soyut ve diyalektik/sistemik stilleri ölçen boyutlardan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.
Candidate Psychological Counselors’ Helping Styles
The purpose of this study was to examine the cognitive/helping style of 4th year university students majoring in psychological counseling and guidance. This study utilized the Preference Inventory for Cognitive Styles (PICS) which was adapted for using with a Turkish sample. The cognitive styles of 4th year psychological counseling and guidance students were examined in light of four secondary variables; (a) theories most frequently emphasized during their undergraduate education, (b) approaches they perceive as easy to apply, (c) techniques perceived as easy to use and (d) their gender. The study utilized the responses from a total of 713 respondents (397 females and 316 males) all of whom were 4th year students majoring in psychological counseling and guidance. The students were from 19 public universities from all regions of Turkey. Female students reported using concrete situational style and dialectic-systemic style more than their male peers. Those who favored concrete stories and assertiveness training scored higher on concrete-situational, dialectic-systemic and formal dimensions.