Dergi Ara >>
Araştırma
1. Grupla Psikolojik Danışmada Sürecin Gözönüne Alınması: Bir Örnek
NV Acar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):1-3
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimleri
Y Akman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):4-6
ÖZET
TAM METİN
3. Tensel Açıdan Kendini Tanıma-Psikoterapide Üçüncü Boyut
F Baymur
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):7-10
ÖZET
TAM METİN
4. Bilişsel ve Davranışsal Yaklaşımlarda Kızgınlık
F Bilge
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):11-15
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Benlik Kavramlarının Karşılaştırılması
S Çam
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):16-20
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
6. Çocuklarla Grup Terapi Modeli
CA Guldner, TN O'Connor (Çev. N Kavuncu, BB İnal)
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):21-23
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Evlilik Doyumu ve İş Doyumu: Bir Ön Çalışma
E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):24-26
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Denetim Odağı Ölçekleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
B Yeşilyaprak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1992; 1(3):27-29
ÖZET
TAM METİN