Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1992;1(3):11-15
Bilişsel ve Davranışsal Yaklaşımlarda Kızgınlık
F Bilge
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Kızgınlık, kızgınlığın temimi ve doğası, gelişimi ve kızgınlığa karşı geliştirilen yapıcı ve yıkıcı tepkiler, kızgınlığa karşı yapıcı tepkilerin geliştirilmesinde danışmanların görevi ve kızgınlığa müdahelede etkin olabilecek bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar sunulmaktadır.
Anger in Cognivite and Behavioral Approaches
The definition, the nature, the source and the development of anger, negative and positivité reactions towards anger and the counselors’ responsibility and treating the anger effectively in cognitive and behavioral approaches are presented.