Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1992;1(3):1-3
Grupla Psikolojik Danışmada Sürecin Gözönüne Alınması: Bir Örnek
NV Acar
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Bu yazıda 1991-1992 ders yılında yönetilen grupla psikolojik danışma oturumlarından izlenimlere yer verilmiştir. Uygulamaya dönük olan bu yazıda, danışma oturumlarının birbirlerinden ayrı değil de tüm süreci akılda tutarak birbirlerine bağlı olarak düşünülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
Focusing The Process in Group Counselling : An Example
In this writing, the impressions of group counseling sessions that were led in 1991-1992 school year are mentioned. The idea of, "group counseling sessions should not be isolated from each other. All the processes since the first session should be considered together”, are accentuated.