Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1992;1(3):4-6
İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Rehberlik Gereksinimleri
Y Akman
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Bireylerin kendilerini ve diğerlerini tanımasına, kişisel, eğitsel ve mesleki alanlarda beceriler kazanmasına yardım süreci olarak tanımlanabilecek rehberlik çalışmalannın genel amacı, ilk ve orta öğretim düzeyi için farklılık göstermemesine karşın rehberlik hizmetleri yurdumuzda henüz ilköğretim düzeyinde yaygınlaşmamıştır. Bu yazıda 6-14 yaş grubunu kapsayan ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin hangi alanlarda rehberliğe gereksinmelerinin yoğunlaştığı ve bu alanlarda verilen profesyonel rehberlik yardımının önemi tartışılmaktadır.
Guidance Needs of Elementary School Students.
The general purpose of the guidance and counseling, which can be described as understanding self and others, acquiring skills in social, personal, educational and carrer areas, does not show any significant difference in elementary and secondary education. However, in our country, the guidance and counseling organization has not yet started in elementary level. In this article, the particular fields in which elementary school children’s guidance needs will be discussed. In addition to this, the importance of professional help of offered in these fields will be emphasized.