Dergi Ara >>
Yıl:1992; Cilt: 1; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; 1992;1(3):24-26
Evlilik Doyumu ve İş Doyumu: Bir Ön Çalışma
E Tezer
ODTÜ, Ankara
Bu araştırmada, evlilik doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik ön bilgiler verilmiştir. Evli ve bir işte çalışan 63 bireyin Evlilik Yaşamı Ölçeği ile İş Doyumu Ölçeğinden elde ettikleri puanlar arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.45‘tir. Araştırmada, cinsiyete ilişkin bir fark bulunamamıştır.
Marital Satisfaction and Jab Satisfaction : A Pilot Study.
This study attempts to provide a preliminary data concerning the relationship between marital satisfaction and job satisfaction. Marital Life Scale and Job Satisfaction Scale were administered to 63 individuals who were married and full time employees. Significant relationship was found between marital satisfaction and job satisfaction (r * 0.45, p < 0.001). No significant sex difference was found.