Dergi Ara >>
Editörden
1. Bipolar bozuklukta evreleme: teorik bir egzersiz mi yoksa klinik gerçeklik mi?
RW Kupka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):329-330
TAM METİN
Araştırma
2. Türkiye Batı Anadolu’daki tamamlanmış intiharların psikolojik ve sosyal görünümü:Bir vaka kontrol psikolojik otopsi çalışması
NK Oguzhanoglu, TT Ugurlu, K Acar, F Atesci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):331-339
ÖZET
TAM METİN
3. DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formunun Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
SY Sapmaz, HO Erkuran, D Ergin, M Ozturk, NS Celasin, D Karaarslan, E Koroglu, O Aydemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):340-346
ÖZET
TAM METİN
4. Liselerde akran zorbalığı sıklığı ve ortaöğretim giriş sınavı puanları ile ilişkisi
ST Hesapcioglu, MK Tural
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):347-355
ÖZET
TAM METİN
5. Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı: Madde bağımlılığından korunma konusundaki özyeterlikleri ve ilişkili faktörler
S Uzun, M Kelleci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):356-363
ÖZET
TAM METİN
6. Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin incelenmes
E Keser, S Isikli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):364-374
ÖZET
TAM METİN
7. Ticari havayolu pilotlarında bilişsel işlevleri değerlendirmek için oluşturulmuş bir nöropsikolojik test bataryası norm çalışması
ZO Arikan, D Ertemir, C Keskinkilic
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):375-388
ÖZET
TAM METİN
8. Nötrofil-lenfosit oranının majör depresif bozukluk, Parkinson hastalığı ve Alzheimerhastalığının ayırıcı tanısındaki potansiyel yeri
H Baykan, O Baykan, EC Esen, A Tirak, SA Gorgulu, T Karlidere
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):389-395
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Klomipraminin neden olduğu akut distoni: Bir olgu sunumu
S Baykara, MF Tabara, S Korkmaz, M Atmaca
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):396-399
ÖZET
TAM METİN
10. Cinsiyet disforisi ve konjenital adrenal hiperplazisi olan bir kız ergenin cinselistismara uğraması ve cinsel istismarda bulunması
H Ogutlu, I Tiryaki, IS Esin, OB Dursun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):400-404
ÖZET
TAM METİN
11. Olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir kekemelik olgusu
O Asan, ET Yaylaci, IT Okay, E Goka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):405-408
ÖZET
TAM METİN
12. Venlafaksin kaynaklı hematüri ve prostatizm: Bir olgu sunumu
I Gundogmus, A Karagoz, A Algul
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):409-412
ÖZET
TAM METİN
13. Majör depresyon eş tanısı bulunan bir konversiyon bozukluğu olgusuna farmakoterapive psikodrama teknikleri ile yaklaşım: Bir olgu sunumu
OK Kizilkurt, SMT Akgul, F Izci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):413-420
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Obezite Cerrahisi ve Rekürren Emezis ile İlgili İki Wernicke Ensefalopati Olgusu
SU Ozek, R Tiras, E Jamoussi, S Ucler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2018; 31(4):421-423
TAM METİN