Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 31; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2018;31(4):409-412
Venlafaksin kaynaklı hematüri ve prostatizm: Bir olgu sunumu
I Gundogmus, A Karagoz, A Algul
Sultan Abdulhamid Han EAH, İstanbul
Hematüri ve prostatizm yaşam kalitesini etkileyen önemli bir tıbbi durumdur. En sık prostat hiperplazisi nedeni ile görülüyor olsa da bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebilmektedir. Literatürde antidepresanların ürogenital yan etkileri sık görülmesine rağmen hematüriye neden olduğuna dair raporlar nadir görülmektedir. Venlafaksin klinik pratikte majör depresif bozukluk başta olma üzere çok sayıda psikiyatrik bozuklukta kullanılan serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü bir antidepresandır. Güvenli ve etkili bir antidepresan olmasına rağmen bazı yan etkileri de bilinmektedir. Olgumuzda venlafaksin kullanımı sonrası hematüri ve prostatizm semptomları başlayan ve venlafaksin kesilmesi sonrası şikayetleri sonlanan 55 yaşında erkek hasta sunuyoruz. Literatürde venlafaksin, duloksetin, milnasipran ve reboksetin gibi noradrenalin mekanizması üzerinden etkili antidepresanlara bağlı prostatizm semptomları rapor edilmiş olsa da hematüri ile ilgili bir rapor bulunmamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla vakamız venlafaksin kaynaklı hematüri olgusunun sunulduğu ilk rapordur.
Venlafaxine-InducedHematuria and Prostatism:a Case Report
Hematuria and prostatism are important medical conditions affecting the quality of life. They are most often seen causally related to prostate hyperplasia but may also occur as a side effect of certain medications. Although the urogenital side effects of antidepressants are common in the literature, reports that indicate antidepressant induced hematuria are rare. Venlafaxine, an antidepressant that inhibits serotonin-noradrenaline reuptake, is used in clinical practice in a number of psychiatric disorders, especially in major depressive disorder. Although it is a safe and effective antidepressant, it can cause side effects. We present a 55-year-old man with hematuria and symptoms of prostatism starting after the use of venlafaxine that resolved after the withdrawal of venlafaxine. In the literature, symptoms of prostatism have been reported related to antidepressants that are effective through the noradrenaline mechanism, such as venlafaxine, duloxetine, milnacipran, and reboxetine, but there are no reports on hematuria. As far as we know, this is the first report to present a case of venlafaxine-induced hematuria.