Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3
Araştırma
1. Denetimli Serbestlik Tedbiri Konulan Madde Kullanıcılarında Depresyon Belirti Düzeyine Göre Bağımlılık Şiddetinin İncelenmesi
G Güvenç Bahadır, S Karaca
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):209-217
ÖZET
TAM METİN
2. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Adölesanlarda Kas İskelet Sistemi Semptomları
A Şenel, E Atılgan, M Turhan, R Özsoy, MN Ocak, G Özgün, HK Kölük, NS Sünmez, C Mutlu, E Kaya Mutlu
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):218-225
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Türk Medeni Kanunu'nun 432’nci Maddesi Kapsamında Yatan Olguların Özellikleri
MH Örüm
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):226-235
ÖZET
TAM METİN
4. Yetişkinlerde Sosyotelizm (Phubbing) ve Yaşam Doyumunun Depresyon Belirtileri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi
İ Parmaksız
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):236-247
ÖZET
TAM METİN
5. Fitness Salonlarında Spor Yapan Bireylerin Egzersiz Bağımlılığı Düzeyleri ve İlişkili Değişkenler
RF Kayhan, A Kalkavan, E Terzi
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):248-256
ÖZET
TAM METİN
6. Kumar Oynama Bozukluğunda Metabolik Sendrom ve Dürtüsellik İlişkisi
A Kazğan, S Yıldız, MF Tabara, M Atmaca
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):257-265
ÖZET
TAM METİN
7. Beliren Yetişkin Üniversite Öğrencileri Arasındaki Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları
C Karayiğit, A Groter, M Thompson
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):266-274
ÖZET
TAM METİN
8. Toplumsal Bakış Açısına Göre Bireylerin Madde Bağımlısı Olma Nedenleri: Nicel Bir Araştırma
B Erkoç, E Avçin, MZ Danış
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):275-284
ÖZET
TAM METİN
9. Adölesanların Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz Yeterlikleri ile Ebeveyn Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
F Ayhan, M Çöplü, A. Türkmen
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):285-296
ÖZET
TAM METİN
10. Adölesanlarda Dijital Oyun Bağımlılığının Mutluluk ve Yaşamın Anlamına Etkisi
A Kaya
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):297-304
ÖZET
TAM METİN
11. Çevrimiçi Oyun Oynayanlarda Anksiyete Duyarlılığı
B Kahraman, FD Kaya Yertutanol
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):305-313
ÖZET
TAM METİN
12. Çevrimiçi Oyun Oynama Hakkında Üstbilişler Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
MD Nazlıgül, Y Süsen
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):314-326
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme
AD Keskin, N Aral
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(3):327-339
ÖZET
TAM METİN