Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):266-274
Beliren Yetişkin Üniversite Öğrencileri Arasındaki Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları
C Karayiğit, A Groter, M Thompson
Pittsburg State University, USA
Amaç: Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkin üniversite öğrencileri arasındaki sosyal medya kullanım motivasyonlarını (sosyal bağlılık, eğlence, sosyal tanınma, bilgi) ve bu motivasyonların sosyal medya bağımlılığıyla ile ilişkisini incelemektir. Yöntem: Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, veriler Bergen Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği (BSMAS) ve Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Güdüleri Ölçeği’ni (SMU-SNS) tamamlayan beliren yetişkin üniversite öğrencilerden (N = 446) toplanmıştır. Bulgular: Bulgular sosyal bağlılık ve sosyal tanınma motivasyonlarıyla sosyal medya bağımlılığı arasında orta derecede güçlü ve olumlu bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, kadınların ve kampüste yaşayan öğrencilerin daha sık sosyal medya bağımlılığı yaşadıklarını da ortaya koydu. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, sosyal medya bağımlılığıyla sosyal medya kullanım motivasyonları arasındaki ilişkinin daha fazla anlaşılmasının önemli olabileceğine dair anlamlı sonuçlar olduğu fikrine geniş destek sağlamıştır.
Addictive Use of Social Media and Motivations for Social Media Use Among Emerging Adult University Students
Objective: The purpose of this study was to examine motivations for social media use (social connectedness, entertainment, social recognition, information) and its relationship with the addictive use of social media among emerging adult university students. Method: In this quantitative study, data were collected from emerging adult university students (N = 446) who completed The Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) and the Scale of Motives for Using Social Networking Sites (SMU-SNS). Results: The findings showed a moderately strong, positive relationship between addictive use of social media and social connectedness and social recognition motivations. The findings also revealed that females and on-campus students more frequently experience the addictive use of social media than males and off-campus students. Conclusion: The findings from this study provided broad support for the notion that there are significant results that it may still be important to explore a further understanding of the link between the addictive use of social media and different motivations for social media use.