Dergi Ara >>
Derleme
1. Tarihsel Süreçte Psikosomatik Tıp ve Psikosomatik Bozukluklara Genel Bir Bakış
A Çevik, V Şentürk
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):1-11
ÖZET
2. Psikonöroimmunoendokrinoloji Psikosomatik Ileti Ağı
S Ünal
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):12-16
ÖZET
3. Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar
A Yılmaz, H Kumbasar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):17-28
ÖZET
4. Yeme Davranışı Bozuklukları
V Şentürk, B Öncü
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):29-35
ÖZET
5. Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar
HM Elbi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):36-46
ÖZET
6. Kardiyovasküler Sistemin Psikosomatik Bozuklukları
C Cimilli
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):47-56
ÖZET
7. Fiziksel Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar
Ö Metin, B Cinemre, GÖ Doğanavşargil, M Güllü, BU Ekmekçi, A Çodabak, İ Edebali, S Birsöz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):57-70
ÖZET
8. Cinsel İşlev Bozuklukları
Ö Çeri, A Yılmaz, A Soykan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):71-78
ÖZET
9. Kas Iskelet Sistemi Hastalıkları
Ç Aydemir, EG Derya
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):79-84
ÖZET
10. Psikodermatoloji
M Özmen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):85-90
ÖZET
11. Solunum Sisteminin Psikosomatik Sorunları
ÖÖ Sertöz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):91-98
ÖZET
12. Yas ve Psikosomatik Hastalıklar
OM Koçak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):99-104
ÖZET
13. Psikosomatik Bozukluklar ve Psikolojik Değerlendirme
ÜH Okyayüz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):105-109
ÖZET
14. Psikosomatik Hastalıklarda Projektif Testler
TT İkiz
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):110-115
ÖZET
15. Psikosomatik Hastalıklarda Ayırıcı Tanı
F Bilgilioğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):116-120
ÖZET
Olgu Sunumu
16. Olgu Sunumu
SS Can, A Çevik, E Alparslan, S Piri
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):121-123
Derleme
17. Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi
A Yılmaz, H Kumbasar
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):124-131
ÖZET
18. Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Yaklaşımları
A Çevik, E Tatlıdil
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2008; 1(2):132-138
ÖZET