Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2008;1(2):85-90
Psikodermatoloji
M Özmen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, İSTANBUL
Deri hastalıklarının emosyonel etkenlerle ilişkisi her zaman dikkat çekmiştir. Ancak bu ilişkinin niteliği hakkında bilgilerimiz ve kanıtlarımız sınırlıdır. Deri hastalıklarında fiziksel rahatsızlık, görünümde bozulma, utanç ve yaftalanma kaygısı gibi psikolojik tepkiler ve depresyon, anksiyete, hezeyanlı bozukluk gibi ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir. Ağrı, yanma, yeti yitimi ve sosyal ilişkilerde bozulmanın yanı sıra tedavide kullanılan kremlerin kokusu, tedavi için ya da kozmetiklerle, kapatıcılarla örtmek için ayrılan zaman da hasta için sorun oluşturabilir. Ayrıca tedavide kullanılan bazı ajanlar da ruhsal hastalıkları tetikleyebilir. Yazıda psikolojik etkenlerle ilişkili deri hastalıkları DSM-IV-TR sınıflaması açısından gözden geçirilmiştir.
Psychodermatology
Although dermatological disorders have always been considered to be closely related with emotional factors, our knowledge and proof of evidence regarding the nature of this relationship is limited. Psychological distress, shame or fear of stigmatization, or psychiatric disorders such as depression , anxiety or delusional disorder is frequent in patients with dermatological disorders. Besides pain, disfigurement, disability and deterioration of social relationships, the smell of cosmetics, or time consuming treatments can also be a burden for the patient. The agents used for the treatment may also trigger a psychiatric disorder. In this paper psychodermatological disorders are reviewed with regard to DSM-IV-TR classification.