Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2008;1(2):124-131
Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi
A Yılmaz, H Kumbasar
Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ankara
Psikosomatik hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisi (antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler...) kadar, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi, bilişsel davranışcı psikoterapi ve diğer tedavi seçenekleri, kullanılan ve yararlanılan diğer tedavi yöntemleridir. Psikoterapi ile farmakoterapinin kombinasyonunun çeşitli hastalıklar için etkinlik çalışmaları gittikçe daha fazla dikkat çekmekte ve bu konuda yapılan araştırmalardaki ilerlemeler dahili ve cerrahi bölümlerle, psikiyatri arasında disiplinler arası bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği sağlandıkça hastaların yaşam kalitesinin artmasında ve tedavinin etkinliğinin sağlanmasında büyük ilerlemeler kaydedilecektir.
Treatment In Psychosomatic Diseases
Psychopharmacology (antidepressants, anxiolitics and antipsychotics...), individual psychotherapy, group psychotherapy, cognitive-behavioural psychotherapy and other treatment alternatives, are the treatment methods that are used and utilized in psychosomatic diseases treatment. Activity researchs of combination psychotherapy and pharmacotherapy for various diseases attract attention increasingly, and improvements in researchs about this topic needs cooperation between disciplines, internal and surgical departments and psychiatry. With providing this cooperation great progress will be gained in elevation of quality of life and ensuring efficacy of treatment.