Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 18; Sayı: 3
Araştırma
1. Bipolar I bozukluğu için potansiyel bir biyomarker: Serum arjinin vasopressin düzeyleri
A Asdemir, T Turan, C Uysal, E Kılıç
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):195-202
ÖZET
TAM METİN
2. Kadına yönelik şiddet ve yaşam kalitesi
BB Şahin, PE Dündar
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):203-210
ÖZET
TAM METİN
3. Erkek eroin bağımlılarında fiziksel etkinlikdüzeylerinin değerlendirilmesi
S Baykara, K Alban
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):211-216
ÖZET
TAM METİN
4. Ankara'daki bir doktor popülasyonunda aleksitimi düzeyleri,yaygınlığı ve bunun sosyodemografik bileşenleri
A Karagül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):217-223
ÖZET
TAM METİN
5. Algılanan Bilişsel Kusur Anketi-Depresyon ve British ColumbiaBilişsel Yakınmalar Ölçeğinin Türkçe Formlarının güvenilirliği vegeçerliliği
Ö Aydemir, FP Çökmüş, F Akdeniz, DS Dikici, K Balıkçı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):224-230
ÖZET
TAM METİN
6. Perinatal Yas Ölçeği (33 maddeli Kısa Sürüm):Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
MÖ Köneş, MM Kaydırak, E Aslan, H Yıldız
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):231-236
ÖZET
TAM METİN
7. DSM-5 Depresyon Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği
ŞY Şaşmaz, N Yalın, HÖ Erkuran,SÖztekin, BU Tanrıverdi, E Köroğlu, Ö Aydemir
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):237-242
ÖZET
TAM METİN
8. Yukarı Mısır’da otizm spektrum bozukluğu olançocuklarda kromozomal sapmalar
YM Elsorogy, K Saad, A Al-atram, HAK Othman, KAA El-baseer, AE Ahmed
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):243-249
ÖZET
TAM METİN
9. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerdezihin kuramı ve duygu tanıma
N Bolat, D Eyüboğlu, M Eyüboğlu, E Sargın, K Eliaçık
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):250-256
ÖZET
TAM METİN
10. İzmit’te yaşayan ergenlerde kendine zarar verme davranışı ve aile özellikleri ile ilişkisi
İD Çimen, A Coşkun, S Nasıroğlu, N Etiler
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):257-264
ÖZET
TAM METİN
11. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sağlıklı gelişim gösteren kardeşlerinin psikososyal özellikler ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi
M Eyüboğlu, B Baykara, D Eyüboğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):265-272
ÖZET
TAM METİN
12. KKTC’de ilkokul öğrencileri arasında psikoaktif maddelerin kullanım yaygınlıkları ve risk etkenleri
E Çakıcı, B Keskindağ, M Karaaziz, M Çakıcı
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):273-282
ÖZET
TAM METİN
13. Erken dönem uyumsuz şemaların ergenlik dönemi depresif bozuklukla ilişkisi
S Gökçe, AÖ Sönmez, C Yusufoğlu, Y Yulaf, İ Adak
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):283-291
ÖZET
TAM METİN
Derleme
14. Paradigma değişimi: Diyaliz hastalarının uyumlarını anlama
MRK Boothby
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):292-299
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Olanzapine bağlı geç başlangıçlı okülojirik kriz
M İspir, O Bakkal, İ Gündoğmuş, A Algül
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):300-300
TAM METİN
16. Bir ergende psikotik belirtilere neden olan oxybutynin kötüye kullanımı
D Arslan, MA Cansız, AE Tufan, Y Öztürk
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(3):301-301
TAM METİN