Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3
Araştırma
1. Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
S Pirinççi, H Aksu, F Abacıgil, P Okyay
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):97-102
ÖZET
TAM METİN
2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Anti-oksidan Vitamin Düzeyleri
M Kul, MZ Kara, S Önol, F Ünal
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):103-107
ÖZET
TAM METİN
3. Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki
K Eroğlu, H Odacı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):108-115
ÖZET
TAM METİN
4. Özgül Öğrenme Bozukluğunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğundaki Sosyal Beceriye Etkisi
NE Şimşek, NÇ Memik, ÖY Gündoğdu
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):116-124
ÖZET
TAM METİN
5. Erken Evlendirilmeleri için Adli Rapor Talebi ile Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen Ergenlerin Sosyodemografik ve Ruhsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
OTP Fındık, BG Özcan, AR Arman, F Gümüştaş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):125-130
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
H Ünver, NP Fiş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):131-135
ÖZET
TAM METİN
7. Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisinden Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisine Geçiş Sonrasi Ortaya Çıkan Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu
S Şahin, H Bozkurt
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):136-139
ÖZET
TAM METİN
8. Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi
ES Baskın, A Bilgiç
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019; 26(3):140-142
ÖZET
TAM METİN