Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):140-142
Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi
ES Baskın, A Bilgiç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Entelektüel yetersizliği olan çocuk ve ergenlerde hem fiziksel hem de psikiyatrik ek tanı oranları yüksek olup dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu en sık görülen psikiyatrik durumlar arasındadır. Entelektüel yetersizliği olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların tedavisi de tipik gelişim gösteren çocuklarda kullanılan ilaçlar ile yapılmakla birlikte çeşitli durumlarda alfa-2 agonistler gibi farklı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda, hafif derecede entelektüel yetersizliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu olan, metilfenidat ve atomoksetin tedavisinden fayda sağlanamayan, ancak klonidin tedavisi sonrası DEHB semptomları ve eşlik eden davranışsal sorunlar açısından belirgin fayda gözlenen 15 yaşında bir erkek olgu sunulacaktır.
Clonidine Treatment in a Case with Intellectual Disability Accompanied by Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder
In children and adolescents with intellectual disabilities, both physical and psychiatric comorbidity rates are higher than in developmentally normal children and attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder are among the most common psychiatric conditions. Treatment of children with intellectual disability is similar to the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with developmentally normal children, but in various cases, different treatment options such as alpha-2 agonists are needed. In this report, we present an adolescent boy with intellectual disability and comorbid attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorder, who was unresponsive to methylphenidate and atomoxetine but significantly benefited from clonidine treatment in ADHD symptoms and associated behavioral problems