Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):136-139
Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisinden Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisine Geçiş Sonrasi Ortaya Çıkan Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu
S Şahin, H Bozkurt
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Metilfenidat, günümüzde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde en yaygın kullanılan stimülant etkili bir ajandır. Yapılan çalışmalarda stimulanların çocuklarda ve erişkinlerde etkin oldukları ve iyi tolere edildikleri gösterilmiştir. Metilfenidatın yan etkileri olarak sıklıkla iştahsızlık, sinirlilik, huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, karın ağrısı ve bulantı bildirilmektedir. Metilfenidatın nöbet eşiğini düşürdüğüne dair yaygın bir inanış söz konusudur. Kısa ve uzun etkili metilfenidat formlarının iyi tolere edildikleri ve benzer yan etki profiline sahip oldukları bildirilmiştir. Bu sunumda, geçmişte epilepsi öyküsü olan DEHB tanılı bir çocuk olguda kısa etkili metilfenidat tedavisinden uzun etkili metilfenidat preparatına (Medikinet retard®) geçiş sonrasında ortaya çıkan epileptik nöbet tablosunun yazın eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
Epileptic Seizure Following A Switch From Short-acting Methylphenidate to Long-acting Methylphenidate Treatment: A Case Report
Methylphenidate is the most commonly prescribed psychostimulant medication for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Its efficacy and tolerability in children and adults have been described in numerous studies. Side effects frequently reported during methylphenidate use include appetite loss, irritability, restlessness, headache, insomnia, abdominal pain, and nausea. Methylphenidate is widely accepted to lower seizure threshold. However, both long-acting and short-acting methylphenidate are generally well tolerated with a similar side effect profile. Here we present a child with ADHD a history of seizure, who developed epileptic seizure following a switch from short-acting methylphenidate to long-acting methylphenidate treatment (Medikinet retard®) discussing with the literature findings.