Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):131-135
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
H Ünver, NP Fiş
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Çocuk ve ergen hastalarda travma sonrası stres bozukluğu tedavisi çok yönlü olup, hastaların yaşına ve özelliklerine uygun yöntemlerin seçilmesi ve tedavi sürecine aile üyelerinin katılımının sağlanması önemlidir. Travma odaklı bilişsel davranışçı terapinin etkinliği çocuk ve ergen hastalarda gösterilmiştir. Terapide psikoeğitim, maruz bırakma, tepki engelleme, davranışçı ve bilişsel müdahaleler, gevşeme egzersizleri ve ev ödevleri kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda 15 yaşındaki erkek hastanın geçirdiği trafik kazası sonrası 1 yıllık bilişsel davranışçı terapi süreci tartışılmıştır.
Cognitive Behavioral Approach on an Adolescent Patient with Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report
The treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents is multifaceted and it is important to select appropriate methods for the age and characteristics of patients and to ensure the participation of family members in the treatment process. Efficacy of traumafocused cognitive behavioral therapy has been demonstrated in children and adolescents. Psychoeducation, exposure, response prevention, behavioral and cognitive interventions, relaxation exercises and homework are used in therapy. In this case report, it was discussed 15-year-old male patient underwent 1-year cognitive behavioral therapy after a traffic accident