Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2008; Cilt: 10; Sayı: 3
Araştırma
1. Paranoid Şizofreni, Paranoid Olmayan Şizofreni ve Paranoid Bozuklukta Yürütücü İşlevler
S Yeşilyurt, F Maner, E Ceylan, J Güler, A Türkcan, N Satmış
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):79-88
ÖZET
2. Klinik Bir Örneklemde Yaygın Gelişimsel Bozukluklardaki Hiperleksi Sıklığı ve Hiperleksinin Gözden Geçirilmesi
T Türkbay, K Gürkan, A Cöngöloğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):89-95
ÖZET
3. Panik Bozukluğunda Eş Tanı ve Bozulmuş Yeme Semptomları
ZZ Abanoz, HÖ Güz, A Sarp, A Öztürk, AC Arık, AR Şahin
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):96-103
ÖZET
4. Fibromiyalji ve Romatoid Artritli Hastalarda Anksiyete, Depresyon, Aleksitimi ve Disosiyasyon Seviyeleri ve Bu Parametrelerin Hastalık Şiddeti İle İlişkisi
CB Şengül, A Ateş, C Şengül, T Okay, N Dilbaz, Y Karaaslan
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):104-108
ÖZET
5. Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirti Sıklığı ve Belirti Düzeyi İle İlişkili Gelişimsel, Akademik ve Psikolojik Etmenler
S Doğan, B Öncü, GV Saraçoğlu, S Küçükgöncü
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):109-115
ÖZET
Derleme
6. Depresyon ve Tiroid Hormon İlişkisi
SS Eker, A Sarandöl, C Akkaya, S Kırlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):116-122
ÖZET
7. Kanıta Dayalı Tıp ve Psikiyatri
A Özerdem, Z Tunca, H Aydın, Y Örs, Ö Karaçam
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):123-128
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Ketiapinin İndüklemiş Olabileceği Huzursuz Bacaklar Sendromu
O Virit, S Selek, HA Savas
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):128-130
ÖZET
9. Monozigot İkiz Kız Kardeşlerde Paylaşılmış Psikotik Bozukluk (Folie â Deux)
GS Varma, H Duvar, F Karadağ
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):131-134
ÖZET
10. Valproik Asite Bağlı Osteoporoz: Bir Olgu Sunumu
M Zengin, G Karakuş, L Tamam
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(3):135-138
ÖZET