Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1998; Cilt: 9; Sayı: 4
Araştırma
1. Tourette Sendromu'nun Bir Bileşeni Olarak Duyusal Fenomen
AR Arman, Y Yazgan, S Zaimoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):247-256
ÖZET
2. Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerin Sosyodemografik, Ailesel Ve Kişisel Özellikleri
T Demir, DE Demir, ML Kayaalp, B Büyükkal
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):257-264
ÖZET
3. Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi. Türkçe Formu Güvenirlik Çalışması
MC Saka, A Uluşahin, S Batur, A Sütçü, S Kara
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):265-268
ÖZET
4. Panik Bozukluğunda Karbondioksit Uyarımı: Yöntem ve Değerlendirme Üzerine
B Biber. T Alkın, AH Çımrın
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):269-276
ÖZET
5. Panik Bozukluğunda Atakların Klinik Özellikleri: Q Yöntemi İle Bir Çalışma
H Fidaner, Z Tunca, C Cimilli
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):277-283
ÖZET
6. Mitral Valv Prolapsuslu (MVP) Olgularda Anksiyete Ve Depresyon Prevalansı: Kontrollü
K Sayar, E Göktepe, M Özkan, S Baripoğlu, V Topçuoğlu, K Kuşçu
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):284-290
ÖZET
7. Diyarbakır Bölgesinde Esrar ve Eroin Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri
A Sır, M Özkan, Y Bayram, A Kan
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):291-295
ÖZET
8. Hirşutizmin Psikiyatrik Yönleri
K Sayar, Ö Ersöz
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):296-300
ÖZET
Derleme
9. Madde Kullanımı Sorununda Türkiye'nin Yerine Bir Bakış
K Ögel, D Tamar, D Çakmak
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):301-307
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Terapist-Hasta İlişkisinde Cinsel Taciz, Olgu Sunumu ve Kısa Bir Gözden Geçirme
M Özmen
Türk Psikiyatri Dergisi, 1998; 9(4):308-314
ÖZET