Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 1
Araştırma
1. Behçet ve Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu: Sıklık, İlişkili OlduğuDurumlar, Klinik Özellikler
A Önalan , Z Matur , M Pehlivan, G Akman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):3-8
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofrenili Bireylerde İsim Soylu ve Eylem Soylu Sözcüklerin İşlemlenmesinin fMRI ile İncelenmesi
ŞB Nazlı , OM Koçak , B Kırkıcı , M Sevindik , A Kokurcan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):9-14
ÖZET
TAM METİN
3. Hafif Kognitif Bozukluğu Olan Parkinson Olgularının Serumlarında NöroinflamasyonMediyatörlerinin Azalması
A Kıçik , E Tüzün , E Erdoğdu , B Bilgiç , Z Tüfekçioğlu , EÖ Işık , H Hanağası , H Gürvit
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):15-17
ÖZET
TAM METİN
4. Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Sempatik Deri Yanıtının Aleksitimi ve EmpatiBecerisi ile İlişkisi
M Bayraktutan , NK Oğuzhanoğlu , TT Uğurlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):18-22
ÖZET
TAM METİN
5. İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon; Etiyolojik Faktörler, Klinik Bulgular ve Prognoz
A Keskin, F İdiman , D Kaya, B Bircan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):23-26
ÖZET
TAM METİN
6. Karma Belirtili Olan ve Olmayan Depresif Hastalarda Afektif Labilite ve Mizaç ÖzelliklerininKarşılaştırılması
Hİ Taş , K Altınbaş
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):27-32
ÖZET
TAM METİN
7. Esansiyel Tremor’da Serum Ürik Asit Düzeyinin Klinikle İlişkisi
RGG Çelik , A Köksal , B Şahin , A Şen , Nk Sakallı , M Nalbantoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):33-36
ÖZET
TAM METİN
8. Çocukluk Çağı Travması ile Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirti Şiddeti Arasındaki İlişkiye Aracılık Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Dürtüsellik, Anksiyete ve DepresifSemptomlar
A Çoban , O Tan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):37-43
ÖZET
TAM METİN
9. Güçler ve Güçlükler Anketinin 2-4 Yaş için Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
OB Dursun, H Öğütlü, İS Esin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):44-49
ÖZET
TAM METİN
10. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Annelerinde Görülen Depresyon-Anksiyete Belirtileri ve Damgalanma Algısı
B Öz, T Yüksel, S Nasıroğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):50-55
ÖZET
TAM METİN
11. Parkinson Hastalığı’nda Ağrı, Donma ve Düşmeler Arasındaki İlişki
NH Yılmaz, M Sarıcaoğlu , HY Eser , ÖA Düz , B Polat , FF Özer
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):56-60
ÖZET
TAM METİN
12. Progresif Supranükleer Palsili Hastalarda Fenotipik Varyantlar
M Gültekin
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):61-64
ÖZET
TAM METİN
13. Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Zihin KuramınınArasındaki İlişkiler
Y Öztürk , G Özyurt , S Turan, C Mutlu , AE Tufan , AP Akay
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):65-70
ÖZET
TAM METİN
Derleme
14. Laboratuvardan Kliniğe Bir Konsept Olarak Empati: Translasyonel Bakış
N Uysal , UM Çamsarı , M Ateş , S Kandiş , A Karakılıç , GB Çamsarı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):71-77
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
15. Miller Fisher Sendromunun Alışılmadık Tekrarı: Sekiz Yılda Üç Kez
ZÖ Ayas , YG Aras , BD Güngen
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):78-79
ÖZET
TAM METİN
16. Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu ve Septik Ensefalopati: Nörogörüntüleme,İnflamasyon, Nörodejenerasyon Bulguları
G Orhun
Nöropsikiyatri Arşivi, 2020; 57(1):80-82
ÖZET
TAM METİN