Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:2016; Cilt: 53; Sayı: 4
Araştırma
1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuk ve Ergenlerde Dürtüsellik ve Serum Oksitosin İlişkisi: Bir Ön Çalışma
E Demirci, S Özmen, DB Öztop
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):291-295
ÖZET
TAM METİN
2. Rüya Reflektif Farkındalık Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Genç, Y Barut, C Aydın, G Başol
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):296-302
ÖZET
TAM METİN
3. Öğrencilerin Okulda Maruz Kaldıkları Duygusal ve Fiziksel Şiddet
Ş Aras, S Özan, S Tımbıl, S Şemin, O Kasapçı
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):303-310
ÖZET
TAM METİN
4. Multipl Skleroz Hastalarında Afektif Mizaç Özellikleri: Duygu DurumBozukluklarıyla İlişkisi
A Özkan, K Altınbaş, ER Koç, HM Şen, HIÖ Karaman
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):311-316
ÖZET
TAM METİN
5. Akut Manide Artmış Nötrofil Lenfosit Oranının (NLR) ve Azalmış Trombosit Ortalama Hacminin (MPV) Inflamasyona Olan Etkisi
H Mayda, A Ahsen, E Bağcıoğlu, A Öztürk, B Bahçeci, E Soyuçok, E Başpınar, MS Ulu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):317-320
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuklarda Bakır ve Serüloplazminin İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Üzerinde Olası Etkileri
Ö Yorbık, C Mutlu, MF Özdağ, A Olgun, G Eryılmaz, S Ayta
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):321-327
ÖZET
TAM METİN
7. Semptomatik Remisyon Şizofrenide Fonksiyonel Düzelmeyi ve Yaşam Kalitesini Belirler
MH Kokaçya, O Vırıt, ÜS Çöpoğlu, H Savaş, M Arı, B Bahçeci
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):328-333
ÖZET
TAM METİN
8. İleri Yaş ve İskemik İnme: Yedinci Dekad ile Sekizinci Dekadların Karşılaştırılması
B Baştan, S Günaydın, FB Balcı, H Acar, A Mutlu, F Özer, Ö Çokar
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):334-337
ÖZET
TAM METİN
9. Şizofreni Hastaları ve Birinci Derece Yakınlarında Zihin Kuramı ve Duygu Tanımanın Değerlendirilmesi
R Ay, Ö Böke, O Pazvantoğlu, AR Şahin, G Sarısoy, AC Arık, H Güz
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):338-343
ÖZET
TAM METİN
10. CASPR2 Antikoru İlişkili Hipokampal Skleroza Bağlı Mezial Temporal Lob Epilepsili Olgularda İmmün Hücrelerin Beyin İnfiltrasyonu
G Ünverengil, ENV Yavuz, E Tüzün, E Erdağ, S Kabadayı, B Bilgiç,B Baykan
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):344-347
ÖZET
TAM METİN
11. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörün Düzeyi ile Stroop Bozucu Etkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ş Şimşek, S Gençoğlan, T Yüksel, İ Kaplan, H Aktaş, R Alaca
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):348-352
ÖZET
TAM METİN
12. Multipl Skleroz, Nöromiyelitis Optika ve Klinik Izole Sendrom Olgularında Serum Prolaktin Düzeyleri
R Türkoğlu, M Giriş, M Gencer, U Akcan, A Örçen
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):353-356
ÖZET
TAM METİN
13. Yetmiş İki Saatlik Uyku Deprivasyonunun Iowa Kumar Testi Üzerindeki Etkisi
L Liu, R Zhou
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):357-360
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
14. Bipolar Bozukluk Tanılı 11 Yaşındaki Çocukta Uzun Etkili Enjektabl Risperidon Kullanımı
SK Demirkaya, SS Zoroğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):361-363
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
15. Neşeli Kahkahanın İzlendiği Epilepsi Nöbetleri
B Zeydan, T Tanrıverdi, SN Yeni
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):364-365
TAM METİN
16. Polikistik Over Sendromundaki Klinik ve Biyokimyasal Bulguların Depresyon ve Anksiyete İle İlişkisi
SA Ay, K Başköy, F Deniz, A Yönem
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):366-367
TAM METİN
17. Guillain Barre Sendromunu Taklit Eden Karsinoid Tümör ile İlişkili Paraneoplastik Polinöropati
ÇK Akpınar, HE Tilki, H Şahin, T Özbenli
Nöropsikiyatri Arşivi, 2016; 53(4):368-369
TAM METİN