Dergi Ara >>
Klinik Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2
Editörden
1. Pandeminin ruh sağlığına etkileri
B Kaya
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):123-124
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Ergenlerde madde kullanım bozukluklarının umutsuzluk, anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik ve heyecan arama kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi
SD Uygun
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):125-131
ÖZET
TAM METİN
3. Tik bozukluğu tanılı çocuklarda farmakoterapi uygulamaları: Geriye dönük, kesitsel bir çalışma
G Dinç
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):132-141
ÖZET
TAM METİN
4. Depresif belirti düzeyleri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin araya girici anılarının deneyimsel özellikler, yeniden yapılandırılma süreci ve algılanan zaman mesafesi bağlamında incelenmesi
E Öztekin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):142-152
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar bozuklukta duygulanım oynaklığı dürtüsellik ve agresyonla ilişkili mi?
E Uygun
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):153-160
ÖZET
TAM METİN
6. Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması
M Esin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):161-169
ÖZET
TAM METİN
7. Sigara içmeye devam eden ve sigara içmeyi kesen gebelerde nöropsikolojik faktörlerin karşılaştırılması
BB Güngör
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):170-180
ÖZET
TAM METİN
8. Vajinismus tanısı konan kadınlarda obsesif inanışlar ve yaşam kalitesi
EÖ Karagüzel
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):181-187
ÖZET
TAM METİN
9. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı
NÖ Demir
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):188-195
ÖZET
TAM METİN
10. Çevrimiçi oyun oynayanların sosyodemografik özellikleri ve oyun bağımlılığının bazı psikososyal etmenlerle ilişkisi
E Bysak
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):196-203
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları
E Aldemir
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):204-213
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi
S Yurduşen
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):214-228
ÖZET
TAM METİN
13. Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu
A İnaltekin
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):229-231
ÖZET
TAM METİN
14. Atomoksetin ilişkili kırmızı kulak: Olgu sunumu
HA Taner
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):232-235
ÖZET
TAM METİN
15. Uzun etkili paliperidon palmitat kullanımı sonrası gelişen infertilite: Olgu sunumu
K Uğur
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):236-238
ÖZET
TAM METİN
16. Depresyon öyküsü olan bir hastada Vareniklin tedavisi ile ilişkili manik nöbet
PK Çankaya
Klinik Psikiyatri Dergisi, 2020; 23(2):239-243
ÖZET
TAM METİN