Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2020;23(2):132-141
Tik bozukluğu tanılı çocuklarda farmakoterapi uygulamaları: Geriye dönük, kesitsel bir çalışma
G Dinç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmada klinik örneklemde tik bozukluklarının tedavi seçenekleriyle ilgili retrospektif nitelikte bir kesitsel değerlendirilme yapılması amaçlanmıştır
Pharmacotherapy profiles of children with Tic Disorders: A cross-sectional retrospective study
In this study, it is aimed to do a cross-sectional evaluation of treatment preferences in tic disorders in a clinical sample.