Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2020;23(2):153-160
Bipolar bozuklukta duygulanım oynaklığı dürtüsellik ve agresyonla ilişkili mi?
E Uygun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Bipolar bozukluk (BB) tip 1 tanılı hastalarda dürtüsellik ve agresyon düzeylerinin duygulanım oynaklığı (DO) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder?
This study aimed to investigate the relationship between affective lability, aggression and impulsivity among bipolar I disorder diagnosed patient in euthymic stage.