Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2020;23(2):123-124
Pandeminin ruh sağlığına etkileri
B Kaya
Bakırköy- İstanbul
Effects of pandemic on mental health