Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2020;23(2):170-180
Sigara içmeye devam eden ve sigara içmeyi kesen gebelerde nöropsikolojik faktörlerin karşılaştırılması
BB Güngör
Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH İstanbul
Sigarayı bırakma üzerine etkisi olan nöropsikolojik faktörlerle ilgili bilinenler azdır. Gebelik sigara bırakmak için kadınların teşvik edildiği doğal bir süreçtir. Bu çalışmada sigara içmeye devam eden, sigarayı bırakan ve hiç sigara içmemiş gebe kadınlarda trait ve davranışsal dürtüsellik ve planlama becerisinin karşılaştırılması amaçlandı.
Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking
Little is known about the neuropsychological factors on quitting smoking. The pregnancy period is a natural process in which women are encouraged to quit smoking. This study aimed to compare trait and behavioural impulsivity and planning ability among pregnant women who continue smoking, quit smoking and never smoke.