Dergi Ara >>
Araştırma
1. Kişilik İnanç Ölçeği Kısa Formunun Türk Toplum Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y Bilge, Y Bilge
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):7-15
ÖZET
TAM METİN
2. Bilişsel-Davranışsal Kaçınma Ölçeğinin (BDKÖ) Türkçe Versiyonu: Psikometrik Özellikler ve Psikopatolojik Eşlenikleri
SE Gök, ÖY Alkar
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):16-24
ÖZET
TAM METİN
3. Kişilik ve Etkinlik Projesinin Olası Sonuçları: Değişim Aşamaları Modelinin (Transteorik Model) Fiziksel Etkinlik üzerinde Etkisinin Kişilik Özellikleri Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi
C Joyner, PD Loprinzi
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):25-32
ÖZET
TAM METİN
4. Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi
G Şenormancı, Ç Turan, Ö Şenormancı, R Aşkın
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):33-42
ÖZET
TAM METİN
5. Bir Belirti Olarak Çocuklarda Konuşma Gecikmesi: Sosyodemografik Özellikleri ve Klinik Tanıları
D Eyüboğlu, M Eyüboğlu
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):43-50
ÖZET
TAM METİN
6. Suriyeli Mültecilerin Ruhsal Tanı Profili ve TSSB Eş Tanısı: Mülteci Özel Dal Polikliniği Verileri
E Uygun
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):51-57
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Dil Kozasından Çıkış: Bilişsel Ayrışma
A Nalbant , KF Yavuz
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):58-62
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Gevşeme Eğitimi ve Bilişsel Davranışçı Tekniklerin Uygulanması: Vaka Örneği
FEE Okumuş, ÖS Berk, B Yücel
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(1):63-68
ÖZET
TAM METİN