Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 1
Araştırma
1. Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
YC Özalp, R Kurnaz, OM Güler, M İnamlık, SM Berkmen, Ö Ataç, O Hayran
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):1-9
ÖZET
TAM METİN
2. İnternet Bağımlılığında Cinsiyet, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesinin Tahmini Etkileri: Üniversite Öğrenci Örneklemi
TÇ Saldıran
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):10-19
ÖZET
TAM METİN
3. COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
M Dikmen
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):20-30
ÖZET
TAM METİN
4. Madde Bağımlılığının Gelişiminde Birikimli Risk Faktörlerinin Rolü
S Ünal, EA Mutlu, ÖT Yıldırım
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):31-42
ÖZET
TAM METİN
5. Psikolojik Belirtiler ve Dürtüsellik İle Problemli Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki
Ö Tutal, H Erensoy, MG Luş
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):43-52
ÖZET
TAM METİN
6. Denetimli Serbestlik Uygulanan Bağımlı Hastalarda Psikoeğitimin Bireysel Başetme ve Umut-Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi
SE Tipigil, LB Arabacı
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):53-64
ÖZET
TAM METİN
7. Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri
MD Sevin, E Erbay
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):65-75
ÖZET
TAM METİN
8. Cinsiyet Perspektifinden Risk Alma Davranışı ve İnternet Bağımlılığı
N Ladikli, N Ziyalar
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):76-90
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Görsel Dikkat Görevlerinin Bağımlılık Araştırmalarına Etkisi
O İyilikci
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):91-99
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
10. Corona Günlerinde Uzaktan Eğitim Bağımlılık Gelişiminde Bir Risk Oluşturur mu?
E Balcı, H Durmuş, L Sezer
Bağımlılık Dergisi, 2021; 22(1):100-102
ÖZET
TAM METİN