Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(1):100-102
Corona Günlerinde Uzaktan Eğitim Bağımlılık Gelişiminde Bir Risk Oluşturur mu?
E Balcı, H Durmuş, L Sezer
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
xxx
Does Distance Education Create a Risk in The Development of Addiction in Corona Days?
xxx