Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 3
Araştırma
1. Lübnan Nargile Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Faktör Analizi Çalışması
AYE Akca, MS Tepedelen , ÖY Alkar
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):163-180
ÖZET
TAM METİN
2. Bir Üniversite Hastanesi Örnekleminde Yardımcı Hizmet Personelinin Tükenmişlik veNikotin Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
T Beşe , Ö Mıhcı, DA Başer , M Cankurtaran
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):181-189
ÖZET
TAM METİN
3. Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Sigara, Alkol ve Patolojik Kumar BağımlılığınınAraştırılması
M Pazarcıkcı , AE Altıntoprak
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):190-200
ÖZET
TAM METİN
4. Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışları ve Anksiyete Düzeyleri
T Er, MA Kurçer
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):201-209
ÖZET
TAM METİN
5. Kumar Oynama Motivasyonunun İç-Dış Kontrol Odağı İle İlişkisi
FŞ Kaya, A Başkan
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):210-222
ÖZET
TAM METİN
6. Sosyal Medya Bağımlılığını Yordamada Anksiyete, Stres ve Günlük Sosyal MedyaKullanımı: Meslek Yüksekokulu Örneği
Y Bilge, KN Baydili, SŞ Göktaş
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):223-235
ÖZET
TAM METİN
7. Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına Yönelik Görüş ve Bilgilerinin Belirlenmesi
ŞZ Altunkürek, EN Özer
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):236-246
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Sigara ile Kumar Bağımlılığını Birlikte Bıraktırmada Transteoretik Davranış Değişim Modelinin Rolü
İ Fidancı, MZ Öncü, O Öztürk
Bağımlılık Dergisi, 2020; 21(3):247-253
ÖZET
TAM METİN