Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(3):210-222
Kumar Oynama Motivasyonunun İç-Dış Kontrol Odağı İle İlişkisi
FŞ Kaya, A Başkan
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada iç-dış kontrol odağı ile kumar oynama motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmanın evrenini, İstanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 18 ile 55 yaş arasındaki bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcıları ise İstanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 121 bireyden meydana gelmiştir. Çalışmada demografik bilgi formu, kumar oynama nedenleri ölçeği ve iç-dış kontrol odağı ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre kumar oynama motivasyonun ve alt boyutları olan eğlenme/heyecanlanma, kazanma, sosyalleşme ve kaçınma) motivasyonlarının kontrol odağına göre istatiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca regresyon analizi sonucuna göre kontrol odağı, kumar oynama motivasyonunu (R²=0,327), eğlenme/heyecanlanma (R²=0,305), para kazanma (R²=0,205), sosyalleşme (R²=0,090) ve kaçınma (R²=0,154) motivasyonlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Sonuç: Kontrol odağı ile kumar oynama motivasyonu arasında saptanan ilişki, kontrol odağının önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca kumara başlama davranışının motivasyonu ile devam etme davranışının altında daha farklı motivasyonlar olduğu anlaşılmıştır.
Relationship between Gambling Motivation and Internal External Locus of Control
Amaç: Bu çalismada iç-dis kontrol odagi ile kumar oynama motivasyonlari arasindaki iliskinin incelenmesi hedeflenmistir. Yöntem: Çalismanin evrenini, Istanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 18 ile 55 yas arasindaki bireyler olusturmaktadir. Çalismanin katilimcilari ise Istanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 121 bireyden meydana gelmistir. Çalismada demografik bilgi formu, kumar oynama nedenleri ölçegi ve iç-dis kontrol odagi ölçegi kullanilmistir. Bulgular: Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre kumar oynama motivasyonun ve alt boyutlari olan eglenme/heyecanlanma, kazanma, sosyallesme ve kaçinma) motivasyonlarinin kontrol odagina göre istatiksel olarak anlamli sekilde farklilastigi görülmüstür. Ayrica regresyon analizi sonucuna göre kontrol odagi, kumar oynama motivasyonunu (R²=0,327), eglenme/heyecanlanma (R²=0,305), para kazanma (R²=0,205), sosyallesme (R²=0,090) ve kaçinma (R²=0,154) motivasyonlarini anlamli olarak yordamaktadir. Sonuç: Kontrol odagi ile kumar oynama motivasyonu arasinda saptanan iliski, kontrol odaginin önemli bir faktör oldugunu göstermistir. Ayrica kumara baslama davranisinin motivasyonu ile devam etme davranisinin altinda daha farkli motivasyonlar oldugu anlasilmistir.