Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(3):247-253
Sigara ile Kumar Bağımlılığını Birlikte Bıraktırmada Transteoretik Davranış Değişim Modelinin Rolü
İ Fidancı, MZ Öncü, O Öztürk
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Kumar oyunlarının 3500 yıl öncesinden bu yana artarak ve çeşitlenerek gelmesinin nedeni bağımlılık yapabilme özelliğidir. Kumar bağımlılığı ile birlikteliği sık görülen madde bağımlılıklarından sigara içimi kişinin stresten uzaklaşmak ya da zevk verici olarak kullanmasından kaynaklanabilmektedir. Bağımlılık tedavilerinde kullanılabilen davranış değişiklik modellerinden Transteoretik model, kumar ile sigara bağımlılığı birlikteliğinde kullanıldığında kişinin hem kumar hem de sigara bağımlılığından kurtulmasında etkili olabilmektedir. Bu makalenin amacı, bağımlılıkların birbiriyle olan ilişkisi nedeniyle tedavi yaklaşımlarında aynı birliktelik olabileceğini vurgulamaktır
Role of the Transtheoretical Model of Behavior Change in Quitting Smoking and GamblingDisorder Together
The reason why gambling increased and diversified for 3500 years is its characteristics of developing an addiction. Smoking, which is usually associated with gambling addiction, can be caused by the fact that smoking is used to give pleasure or keep away from stress. Transtheoretical model, which can be used in addiction treatments, can be effective in recovering from both gambling and cigarette addictions when used together to treat both addictions. The aim of this article was to emphasize that there may be the same coexistence in treatment approaches due to the relationship of addictions with each other