Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 3
Araştırma
1. Mahkûmlarca Kötüye Kullanılan İlaçlar Değişiyor mu? Cezaevi Hekimleri ile Gerçekleştirilen Bir Ön Araştırma
CB Şengül, C Şengül, B Albuz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):113-118
ÖZET
TAM METİN
2. Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu ve Nöropsikolojik Test Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Eleman, Y Akvardar, N Koçuk, BB Akdede
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):119-126
ÖZET
TAM METİN
3. Erkek Bağımlılar ve Ebeveynlerinde Bağlanma Biçimi ve Kontrol Odağının Klinik Özellikler ile İlişkisi
S Nurmedov, AE Darcin, TC Erol, O Noyan, O Yılmaz, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):127-133
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Psikiyatri Kliniğine Başvuran Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Alkol-Madde Kullanımının Değerlendirilmesi
YT Uludağ, G Güleç
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):134-143
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Alkol ve Madde Bağımlılıklarında Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi
MÇ Uytun, EÖ Demirci
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):144-154
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Panik Bozukluktan Kaçınma Davranışı Olarak Alkol Bağımlılığı: Bir Vaka
M Karaaziz, B Baştuğ, T Sökmez
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):155-159
ÖZET
TAM METİN
7. Pregabalin Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu
G Oğuz, M Güven, S Batmaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):160-163
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
8. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
E Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(3):164-166
TAM METİN