Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2015;16(3):160-163
Pregabalin Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu
G Oğuz, M Güven, S Batmaz
Canik Başarı Üniversitesi, Samsun
Pregabalin glutamat, noradrenalin ve P maddesi gibi nörotransmitterlerin salınımını azaltarak etki eden yeni kuşak bir antiepileptiktir. Epilepsi dışında nöropatik ağrı ve yaygın anksiyete bozukluğunun tedavilerinde kullanılan bir gama-aminobutirikasit (GABA) analoğudur. Son yıllarda benzodiazepin ve alkol bağımlılığı tedavisinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu arada pregabaline bağlı birkaç bağımlılık gelişen vaka saptanmış olup bu nedenle pregabalin kullanımı sırasında dikkatli olmak gerekir. Bu yazıda Sentetik Esrar (Jamaica) kullanımı kesmek amacı ile pregabalin kötüye kullanımı gelişen ve yoksunluk belirtileri gösteren bir erkek hasta sunulmuştur. 2100 mg/gün pregabalin kullanan hasta ilaç almadığı zamanlarda sinirlilik, titreme, mide yanması, durgunluk, isteksizlik, çalışamama gibi yoksunlık belirtileri gösteriyordu. Pregabalin dozu bir çizelge düzenlenerek azaltıldı ve paroksetin 20 mg/gün, ketiyapin XR 50 mg/gün başlandı. Bu kombinasyonla hastanın pregabalin kullanımı 60 günde sonlandırıldı.
Pregabalin Dependence: A Case Report
Pregabalin is a new generation antiepileptic drug that exerts its effects by decreasing the release of neurotransmitters, such as glutamate, noradrenaline, and substance P. Pregabalin is a gamma-aminobutyricacid (GABA) analogue utilized in the treatment of neuropathic pain and generalized anxiety disorder, in addition to epilepsy. There have been studies conducted in recent years demonstrating the effectiveness of Pregabalin in the treatment of benzodiazepine and alcohol dependence. However, there have also been cases in which pregabalin dependence developed. As such, pregabalin should be used with caution. This article presents a case report of a 27-year-old man who started on pregabalin in order to discontinue synthetic marijuana (Jamaica) use, then abused it and exhibited withdrawal symptoms when not using it. The patient had been taking 2100 mg/day of pregabalin, and stated that he experienced withdrawal symptoms including irritability, shaking, heartburn, inertia, depression, and an inability to work when he hadn’t taken the medicine. His daily dose of pregabalin was decreased according to a provided chart and he was started on paroxetine at 20 mg/day, and quetiapine XR at 50 mg/day. Following this intervention, the patient managed to quit pregabalin within 60 days.