Dergi Ara >>
Derleme
1. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi; Kavramlar, Kurumsallaşma, Uygulama
S Özkan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):1-13
ÖZET
2. Psikoonkoloji
ÖÖ Sertöz, HE Mete
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):14-22
ÖZET
3. Psikocerrahi
C Cimilli
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):23-33
ÖZET
4. İnfertilitenin Ruhsal İzdüşümleri
AÇ Özdemir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):34-40
ÖZET
5. Psikoendokrinoloji
O Karamustafalıoğlu, T Güven
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):41-47
ÖZET
6. Epilepside Psikiyatrik Sorunlar
M Özmen, Ö Tecer
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):48-56
ÖZET
7. Psikokardiyoloji
Ö Aydemir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):57-63
ÖZET
8. Kronik Karaciğer Hastalıkları ve Psikiyatri
B Duman, A Yılmaz, A Soykan, H Kumbasar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):64-69
ÖZET
9. Yaşlı ve Tıbbi Hastalığı Olanlarda Psikiyatri
A Yılmaz, H Kumbasar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):70-77
ÖZET
10. Genel Tıpta Psikotrop İlaç Kullanımı
M Özkan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):78-84
ÖZET
11. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Yaşam Kalitesi
Ö Aydemir
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):85-88
ÖZET
12. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Multidisipliner Ekip Çalışması Modeli
A Yılmaz, Eİ Kale, B Aygör, F Küçüktepepınar, H Tuncel, Ö Çeri, T Ayaz, H Tangören, E Gezici, A Soykan, H Kumbasar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):89-96
ÖZET
13. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği ve Genel Hastanede Psikososyal Bakım
N Kocaman
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):97-107
ÖZET
14. Sağlık Süreçleri ve Bakım Vericilik Deneyimi: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Perspektifinde Bir Değerlendirme
K Kuşçu, U Dural
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(47):108-112
ÖZET