Dergi Ara >>
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 27; Sayı: 3
Derleme
1. Şemsiye Bir Bozukluk: Özgül Öğrenme Bozukluğu
ES Gökten, NS Duman
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):126-133
ÖZET
TAM METİN
2. Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Modellerin Gözden Geçirilmesi
MB Usta, DN Yazıcı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):134-139
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Tik Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Fobi, Benlik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
ME Tan, GG Aksu, F Toros
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):140-146
ÖZET
TAM METİN
4. Otizm Spektrum Bozuklukları için Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri Nelerdir?
M Beşenek
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):147-155
ÖZET
TAM METİN
5. Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlerin Psikiyatrik İzlemleri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi
GY Akgül, BY Budak, AB Ayaz, NP Fiş
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):156-162
ÖZET
TAM METİN
6. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
C Doenyas, T Mutluer
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):163-169
ÖZET
TAM METİN
7. Yavaş Bilişsel Tempo ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Benzerlikleri ve Farklılıkları
GÜ Bolat, H Bolat, S Özgül, S Süren, KU Yazıcı, A Bacanlı, HA Tahıllıoğlu, E Parıltay, H Akın, ES Ercan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):170-179
ÖZET
TAM METİN
8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Stigma Algısı ve İlişkili Faktörler: Hemşirelik Öğrencileri Perspektifi
N Kıranşal, F Kaya
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):180-186
ÖZET
TAM METİN
9. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Prenatal ve Perinatal Özelliklerin Değerlendirilmesi: Cinsiyet Farklılığı Var Mı?
İP Yazıcı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):187-195
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu
N Kasar, Ç Yektaş, AE Tufan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):196-198
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
11. Tedavi Dirençli Bipolar Depresyonda Gelişen Tedavi Seçenekleri: Riluzol
S Çöpür, M Çöpür
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2020; 27(3):199-200
TAM METİN